Відведення земельних ділянок

Охоронна зона впроваджується з метою збереження мереж, створення умов їх експлуатації та запобігання негативних випадків від електричного струму і використовуються у разі проєктування, будівництва та експлуатації мереж, а також під час виконання робіт.

Електричні мережі, що підлягаються охороні, вважаються ТП, РП і пристрої, струмопроводи, ЛЕП, підземні та підводні кабельні лінії.

Для захисту населення встановлюються санітарно – захисні зони ЛЕП напругою 330 кВ або більше.

Згідно зі статтею 114 ЗКУ санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами негативних факторів, з метою відокремлення таких об’єктів від житлових будинків.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництвом пов’язаних з постійним перебуванням людей.

В ЗКУ, йдеться про заборону постійного перебування людей в санітарно-захисній зоні.

Землі, що передаються в приватну власність для індивідуального садівництва не належати до територій житлової забудови.

Використання землі для індивідуального садівництва відбувається виключно в сезон висадки і збору врожаю та не передбачає постійного перебування на них людей.