Особливості поділу землі

Які підводні камені під час поділу ?

Процес поділу земельної ділянки має відбуватися з урахування чинного законодавства, правил, норм та правил. Особливу увагу під час поділу земельної ділянки необхідно звертати на ДБН (Державні будівельні норми України).

В практиці виникають випадки коли розділити земельну ділянку не можливо, а саме коли цей поділ веде до нераціонального використання землі. В такому випадку громадян не може реалізувати своє право на землю, приватизувати земельну ділянку.


Обставини, що впливають на поділ землі ?

Особливості поділу землі коли поділ земельної ділянки не можливо розпочати землевпорядною організацією:

  • коли розмір земельної ділянки недостатній;
  • поділити житловий будинок поділити не можливо на земельній ділянці;
  • під’їзд до земельної ділянки відсутній.

Процес поділу земельної ділянки проводиться землевпорядною організацією шляхом розробленням технічної документації щодо поділу та об’єднанням земельних ділянок. Потрібно підготувати перелік документів, а саме заяви власника на згоду на поділ землі.

Особливості поділу землі можуть бути актуальними в різних ситуаціях

Коли виникає потреба поділити земельний участок на частки або здійснити розподіл прав на землю між власниками. Нижче подано деякі конкретні ситуації, коли може бути необхідним розглядати особливості поділу землі:

  1. Спадщина: При наявності спадків і розподілі земельного майна між спадкоємцями, необхідно вирішити, яким чином здійснюватиметься поділ землі між спадкоємцями, дотримуючись відповідних правових процедур.
  2. Сімейні чи бізнес-відносини: У випадку розділу сімейного майна або спільного земельного володіння між членами родини або партнерами може виникнути необхідність укладання договорів чи проведення юридичного поділу.
  3. Поділ майна при розлученні чи розводі: У випадку розлучення чи розводу поділ земельного майна може стати об’єктом юридичної обробки з метою визначення прав власності та способу розподілу.
  4. Спільна власність: Якщо земельний участок належить кільком особам як спільна власність, може виникнути потреба у визначенні обсягу прав кожного власника та подальшого поділу.
  5. Бізнес-проекти: При спільному власництві землі для реалізації бізнес-проектів, таких як будівництво, аграрні чи енергетичні проекти, може бути потрібен поділ земель для визначення прав та відповідальностей кожного учасника.
  6. Ділові угоди: Земельний поділ може також стати необхідним в контексті ділових угод або інвестицій, коли власники землі хочуть розподілити майно для реалізації конкретного проекту чи інвестицій.
особливості поділу землі

Особливості поділу землі, якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, як правило потрібно ділити будинок.

Відповідно до  п. 1.2 Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна поділ та виділ частки в натурі здійснюється відповідно до законодавства з наданням Висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна.

Якщо за результатами отриманого висновку поділ будинку не можливий, то в такому випадку поділ земельної ділянки неможливий.

У випадку коли відсутній під’їзд до ділянки є можливим коли, якщо власником такої ділянки та суміжної ділянки, яка забезпечена доступом до під’їзду, є одна і та ж фізична особа.