Кадастрова зйомка в Дніпрі

Вступ

Згідно з пунктом 6.10 «ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення» кадастрове знімання (кадастрова зйомка) – це комплекс робіт, необхідних для отримання актуальної інформації про просторове, юридичне, економічне, фізичне положення і стан об’єктів (земельних ділянок), а відповідно до статі 196 Земельного кодексу України  однією з складових частин Державного земельного кадастру є кадастрові зйомки. 

Що таке кадастрова зйомка земельної ділянки?

По-перше, в статті 198 Земельного кодексу України наведено, що:
Кадастрові зйомки – це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

Що входить в кадастрові зйомки земельних ділянок?

По-друге. Кадастрова зйомка включає:

  1. геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
  2. погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
  3. відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
  4. встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
  5. виготовлення кадастрового плану.

Перечислені всі складові кадастрових зйомок є основними етапами робіт із землеустрою, без яких взагалі неможливо виконання або завершення відповідних робіт із землеустрою. Ці роботи необхідні для передачі земельних ділянок в оренду, постійне користування або у власність.

Основною метою земельного законодавства України є: забезпечення прав фізичних та юридичних осіб на земельні ділянки. Земельні ділянки передаються громадянам України і юридичним особам в оренду, постійне користування і власність.

Що таке геодезичне встановлення меж земельних ділянок?

Геодезичне встановлення меж земельної ділянки – це один із комплексів геодезичних робіт сертифікованого інженера-геодезиста або інженера-землевпорядника для того, щоб отримати координати точок кутів поворотів межі земельної ділянки, а також визначити площу, периметр, довжини сторін між кутами поворотів межі, відхилення тощо).

Що таке погодження меж земельних ділянок?

Погодження меж земельної ділянки зі суміжними землевласниками або землекористувачами – це необхідний процес визначення та прийняття рішення про узгодження на місцевості відповідної суміжної межі, що поділяє їх земельні ділянки.

Підтвердженням погодження суміжної межі є підписання відповідного акта встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки на місцевості.

Процес підписання відбувається у присутності інженера-геодезиста, який виконує геодезичне встановлення меж земельної ділянки, або без його присутності.

Суміжні межі земельних ділянок можуть давно бути визначені та погоджені, але письмового підтвердження цього ще не було.

Наприклад, стале землекористування земельними ділянками домоволодінь у, так званому, «приватному секторі».

Під час оформлення прав на земельну ділянку погодження її меж необхідно виконувати обов’язково, про що будуть свідчити підписи набувача права на цю земельну ділянку і відповідних суміжних землекористувачів у акті встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки на місцевості.

Що таке відновлення меж земельних ділянок?

Геодезичні роботи з відновлення меж земельної ділянки на місцевості здійснюються у випадках, коли межі земельної ділянки вже були раніше визначені геодезично, наприклад, при продовженні терміну дії договору оренди або зміні власника майна.

Розглянемо детальніше процес відновлення меж земельної ділянки на місцевості.

Якщо земельна ділянка є приватна або у користуванні та межові знаки її межі з якихось причин зникли (самі причини зникнення ми не розглядаємо), то втрачені межові знаки необхідно відновити.

У цьому випадку фактично виконуються роботи з виносу меж на місцевість поворотних кутів земельної ділянки. Саме так відновлюються межі земельної ділянки.

Що таке обмеження на земельну ділянку?

Обмеження – це перелік дій (права третіх осіб), що обмежують права власника або користувача щодо розпорядження або користування земельною ділянкою.

Що таке кадастровий план на земельну ділянку?

Кадастровий план земельної ділянки – це контурний план меж земельної ділянки з нанесеними кутами поворотів, координати яких визначені та можуть бути внесені до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, а також з даними про розмір земельної ділянки, суміжних землекористувачів та про межу земельної ділянки.

У яких випадках потрібна кадастрова зйомка на земельну ділянку?

Кадастрова зйомка виконується під час проєктування або відведенні земельної ділянки (земельних ділянок), а також для відновлення меж земельних ділянок, у разі об’єднання або поділу землі. Або для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

Чим відрізняється кадастрова зйомка від топографічної зйомки на земельних ділянках?

Основною відмінністю кадастрової зйомки є те, що вона акцентується на встановленні меж земельних ділянок, у той час, як топографічна зйомка охоплює всі наявні наземні та підземні об’єкти на місцевості.

5/5 - (2 голосов)