Подеревна зйомка з таксацією дерев

Геодезія дачної ділянки

Подеревна зйомка – це

Одним з видів проведення топозйомки вважається зйомка рослинності, а в першу чергу дерева. Топознімання дають можливість створювати детальні плани місцевості, з плановою та висотною точністю до кожного обьекта чи то дерева або чагарнику. Завдяки сучасному геодезичному обладнанню, та методам отримання результатів процес створення топопланів доволі швидкий у порівнянні з технологіями минулого століття. Крім того, вся отримана інформація під час виконання геодезичних робіт повинна містити наступні дані: 

  • планове положення об’єкта у заданій площині; 
  • товщина стовбура у вигляді діаметра дерева; 
  • категорія або вид дерева до якового воно відноситься; 
  • висота стовбура;
  • стан у якому знаходиться рослина.

Ця інформація наноситься на топоплан із зазначенням прийнятих умовних позначень. Кожному дереву присвоюють порядковий номер. Подеревний план необхідний насамперед для створення дизайну ландшафту або під час проєкту для будівництва чи прокладання підземних комунікацій, що дозволяє точний топографічний план в крупному масштабі та прийняти відповідно до отриманих результатів зважене рішення щодо майбутнього проєкту. 

Це дуже клопіткий і складний процес, де необхідна увага та досвід геодезистів

Подеревна зйомка

Навіщо потрібна таксація дерев?

Що таке таксація – це процес який надає матеріальну оцінку лісу (визначення запасу та якості деревини, приросту, об’єму лісоматеріалів і та ін.)

Подеревна топографічна зйомка обов’язково проводиться для обліку рослинності на місцевості. Після цього створюються топоплан місцевості, якій містить параметри певної території.

Крім цього, зйомка необхідна коли потрібно: 

  1. Передпроєктні роботи; 
  2. Визначити тип дерева для подальшої оцінки вирубки; 
  3. Створення проєкту на підставі отриманих даних; 
  4. Роботи по реалізації проєкту та озеленення або вирубки.