ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗОНИ ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

На сьогодні складовою проблемою є забезпечення сталого розвитку землі в межах населеного пункту. Ключевим завданням в плануванні є вірне визначення територій які підпадають під обмеження, а також їх встановлення та реєстрація.

Нормативна база на сьогодні в України щодо визначення розмірів зон обмежень встановлені норми та розміри щодо використання таких земель. Галузеві нормативно правові акти України містять в собі фактори що впливають на розміри формування меж зон обмежень на земельну ділянку.

Обмеження діяльності на земельні ділянки є одним із механізмів щодо забезпечення сталого розвитку в містах і за його межами. Зони обмежень можна розділити умовно на дві категорії, а саме:

  • об’єкти що є джерелами забруднення;
  • об’єкти що які потребують охорони.

На розміри що створюються навколо зон обмежень впливаю різні фактори. Розміри залежать від типу та об’єкта, навколо якого встановлюється зона обмежень.