Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Ціна в Дніпрі.

Вступ

Встановлення меж земельної ділянки на місцевості фактично означає зафіксування точок поворотних кутів ділянки безпосередньо на місці. Під час цього процесу сертифікований інженер-геодезист встановлює межові знаки на земельній ділянці, щоб чітко визначити її границі.

Розмітка земельної ділянки

Підстава

На даний момент законодавство України не визначає конкретний зразок межового знака, який слід використовувати для закріплення точок поворотних кутів земельної ділянки. Процес встановлення меж регулюється нормами, зокрема статтею 106 та статтею 198 Земельного кодексу України. Ці статті передбачають загальну вимогу до погодження меж з суміжними землевласниками чи землекористувачами. При цьому тип межових знаків не є обов’язково регламентованим.

Встановлення меж

На практиці сертифікований інженер-геодезист закріплює поворотні точки за допомогою матеріалів, наданих власником або користувачем земельної ділянки. Встановлення меж земельної ділянки може бути здійснене лише після складання проекту землеустрою або технічної документації на ділянку та після її реєстрації в державному земельному кадастрі. Оскільки процедура закріплення меж передбачає перенесення координат поворотних точок з кадастру на місцевість, для цього використовується спеціальне обладнання, таке як тахеометр чи спеціальний RTK GPS GNSS приймач.

Коли необхідно провести встановлення меж?

Ситуації, коли необхідно провести встановлення або відновлення меж земельної ділянки на місцевості, можуть включати в себе наступні випадки:

  1. Втрата чи пошкодження раніше встановлених межових знаків.
  2. Проведення будівельних робіт на земельній ділянці, включаючи встановлення огорожі земельної ділянки.
  3. Розгляд межових спорів з власниками сусідніх земельних ділянок.
  4. Буріння свердловин на ділянці.
  5. Придбання земельної ділянки новим власником.
  6. Інші випадки, що вимагають встановлення чітких меж на земельній ділянці.

Порядок виконання робіт з встановлення меж земельної ділянки

Після отримання вихідної інформації про земельну ділянку, сертифікований інженер-геодезист виїжджає на місцезнаходження ділянки та здійснює визначення точок поворотних кутів за допомогою спеціального обладнання, такого як електронний тахеометр чи RTK GPS GNSS приймач, та наявних координат ділянки.

Знайдені точки фіксуються межовими знаками. За бажанням власника, межові знаки можуть не встановлюватись у тих місцях, де межі ділянки збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами, такими як струмки, канали, річки, шляхи, лісосмуги, будівлі, огорожі тощо.

Встановлення межових знаків на ділянці виконується інженером-геодезистом за участю власника чи користувача ділянки. Після закріплення межовими знаками складається акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості, який підписується та печаткою засвідчується сертифікованим інженером-землевпорядником чи інженером-геодезистом. Оригінал акту видається власнику ділянки.

Акт відновлення меж земельної ділянки складається у випадку, якщо потрібно відновити межові знаки, які вже були встановлені раніше, наприклад, при їх втраті чи пошкодженні.

Наша компанія пропонує послуги з встановлення меж земельної ділянки, які виконуються нашими досвідченими інженерами-геодезистами з використанням високоякісного та точного обладнання. Ми гарантуємо якісне та швидке виконання робіт для задоволення всіх ваші потреб і очікувань.

5/5 - (2 голосов)