Інженерно-геологічні вишукування

Инженерно-геологические изыскания - это что? (этапы, срок, цена, заказ, бурение, статика)Инженерно-геологические изыскания - это что? (этапы, срок, цена, заказ, бурение, статика)

Інженерних вишукувань для будівництва

Під самим поняттям інженерних вишукувань для будівництва варто розуміти цілий комплекс заходів, під час яких детально досліджується земельна ділянка перед будівництвом. Це обов’язковий етап перед зведенням будь-якої споруди.

Інженерно-геологічні дослідження дозволяють вирішити такі завдання:

  • встановити функціональні зони та визначити заплановане розміщення об’єктів на етапі територіального планування;
  • виділити елементи планувальної структури території та встановити межі ділянок землі;
  • визначити можливості зведення споруди;
  • ухвалити конструктивні рішення;
  • скласти прогноз зміни природних умов;
  • розробити захисні заходи від небезпечних природних явищ тощо.

Саме інженерно-геологічні дослідження служать стартом для будівництва. Так, проводиться всебічне дослідження майданчика, будівель та споруд.

Що є результатом інженерно-геологічних вишукувань?

У процесі інженерно-геологічних заходів проводять низку досліджень, основною метою яких є вивчення інженерно-геологічних умов ділянки під забудову. Під час таких робіт виходять усі необхідні матеріали для повного обґрунтування можливостей.

Однією із робіт є вивчення геоморфологічних показників. Це вивчення рельєфу місцевості та її формування протягом тривалого проміжку часу.

Проводиться також оцінка ґрунтів. Вивчається склад, стан та властивості існуючих ґрунтів за допомогою лабораторних досліджень.

Результатом проведення всіх інженерно-геологічних досліджень є отримання дозволу на зведення об’єкта.

Види інженерних досліджень для будівництва

Якщо говорити про інженерні дослідження для будівництва, то важко виділити такі роботи:

  1. Землевпорядні вишукування, кадастрові вишукування. В рамках цих досліджень юристами перевіряються всі відповідні документи на земельну ділянку. Кадастровими інженерами складаються технічні звіти, договори купівлі продажу чи оренди тощо.
  2. Інженерно-топографічні роботи. У межах цих робіт створюються геопідоснови. Також оформляється технічний топографо-геодезичний звіт та погоджується топозйомка у відповідних державних органах.
  3. Інженерно-геологічні роботи. У ході робіт на ділянці бурятів певну кількість свердловин необхідної глибини (в середньому глибина становить від 6 до 30 метрів). Так відбираються зразки ґрунту для подальшого лабораторного аналізу.
  4. Передпроєктні роботи. У результаті досліджень все аналізується розуміння доцільності зведення об’єкта загалом.
Геологічні роботи