Документи для присвоєння кадастрового номера

Вступ

Вам необхідно приватизувати земельну ділянку? Вашій земельній ділянці не присвоєно кадастровий номер чи інформація в земельному державному кадастрі відсутня? Маєте бажання змінити цільове призначення або інші операції зі землею ? Потрібно укласти договір оренди на земельну ділянку?

У Вас виникли запитання як отримати кадастровий номер в Дніпрі?

Обов’язковою умовою для здійснення операцій зі землею, а також нерухомим майном необхідно мати присвоєний кадастровий номер на земельну ділянку.

Процес присвоєння кадастрового номера складається, по-перше, з розробки технічної або проєктної документації.

По-друге, для цього необхідно укласти договір із землевпорядною організацією на виготовлення технічної документації на земельну ділянку та підготувати перелік вихідних документів для інженера-землевпорядника.

Які документи потрібні для розробки технічної документації на землю?

Після укладання договору для присвоєння кадастрового номера юридична особа повинна надати наступні матеріали.

Кількість та перелік цих документів залежить від виду робіт із землеустрою та замовника.

Під час процесу на відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню нерухомого майна замовник повинен надати:

  • Статут;
  • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
  • Договір на здійснення правочину (купівля-продаж, дарування, заповіт, рішення суду тощо), свідоцтво про право власності на нерухоме майно;
  • Технічний паспорт на нерухоме майно;
  • Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно і витяг з Державного реєстру правочинів;
  • Копію актуального топографічного плану масштабу 1:500. Якщо його немає, то замовник повинен замовити відповідні роботи в організації, яка може виконувати геодезичні роботи.

Яку кількість документів потрібно інженеру-землевпоряднику для присвоєння кадастрового номера?

Документи надаються як мінімум у чотирьох примірниках. Копії документів за номерами 1 – 4 і 6 повинні бути нотаріально завірені.

Технічні паспорти на нерухоме майно та копії топографічного плану нотаріуси не завіряють. Необхідно, щоб копії усіх аркушів технічного паспорта на нерухоме майно.

На що потрібно звернути увагу.

На першому аркуші технічного паспорта на нерухоме майно повинна бути фраза: «Усі сторінки технічного паспорта на нерухоме майно скопійовані. Усі копії згідно з оригіналом». Підпис, печатка, дата.

Інші копії повинні бути завірені підписом та печаткою замовника. Якщо в замовника закінчується термін дії договору оренди, то він надає ще
чотири екземпляри копій договору оренди, з них дві копії завірені нотаріально, а дві – підписом керівника і печаткою організації.

Рішення сесії міської ради про надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою повинно бути з печаткою міської ради.

Якщо дозвіл сесії міської ради наданий на розроблення проєкту землеустрою, то крім такого рішення замовник повинен надати висновок і графічні матеріали. Цей висновок повинен бути оригіналом. Інші необхідні копії висновків виконавець може зробити сам і завірити своєю печаткою.

Вихідні документи для присвоєння кадастрового номера, які надає фізична особа.Фізична особа замість перших трьох указаних документів надає копії з громадянського паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, згоду на збір та оброблення персональних даних. Інші документи такі самі, як і в юридичної особи.

Копії з паспорта такі: паспорт у розвороті на сторінках, де є остання фотографія, ким і коли виданий, місце проживання (реєстрації). Копії з
паспорту нотаріус не завіряє, тому кожна копія повинна бути завірена підписом власника паспорта. Кількість копії з паспорта також дорівнює чотирьом примірникам.

Кількість копій довідки про присвоєння ідентифікаційного номера також чотири, при цьому дві копії завірені нотаріально, а дві особистим підписом.

Іноді фізична особа може бути приватним підприємцем, і окремі приватні підприємці можуть мати свої печатки. У цьому випадку вони надають всі необхідні документи, які підтверджують їх особу як приватного підприємця.

Такий приватний підприємець, крім свого підпису, ставить печатку. Якщо приватний підприємець не має печатки, то він підтверджує це окремою заявою на ім’я виконавця робіт із землеустрою про те, що печатки він не має.

5/5 - (5 голосов)