Графічні матеріали

Вступ

Графічні матеріали в геодезії – це важливий інструмент для візуалізації та представлення геодезичних даних та інформації про території, об’єкти та їх взаємозв’язки. Вони включають у себе різноманітні креслення, плани, схеми, мапи та інші графічні зображення, які геодезисти використовують для документування результатів вимірювань, планування та виконання різних інженерних та будівельних проектів.

Детальний план території

Детальний план території включає наступні графічні компоненти:

 1. Схема розташування земельної ділянки на планувальній структурі конкретного населеного пункту або району: Ця схема демонструє, як земельна ділянка вписується у загальний план розвитку населеного пункту або території.
 2. План існуючого використання території: Цей план показує, як територія вже використовується на даному етапі, включаючи будівлі, структури та інші об’єкти.
 3. Опорний план: Опорний план визначає ключові позначки та точки відліку на території, що використовуються під час розробки плану.
 4. Схема планованих обмежень: Ця схема показує будь-які обмеження чи правила, які впливають на розробку та використання території.
 5. Проектний план: Проектний план відображає плановану розбудову та розташування будівель, структур і об’єктів на території.
 6. План червоних ліній: Цей план показує межі території, на яку впливають різні обмеження і вимоги, такі як зони охорони.
 7. Схема транспортної інфраструктури: Ця схема показує систему доріг, вулиць, тротуарів і транспортних засобів на території.
 8. Схема інженерної підготовки ділянки та вертикального планування: Вона включає інженерні елементи, такі як дренаж, освітлення, водопостачання, а також відображає висоти та рельєф території.
 9. Схема інженерних споруд і мереж: Ця схема показує розташування інженерних комунікацій, таких як електромережі, каналізація тощо.
 10. Креслення поперечних вулиць: Ці креслення деталізують конфігурацію вулиць та вузлів на території.
 11. Схема інженерно-технічних заходів для захисту громадян: Ця схема показує заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та захисту громадян, такі як системи пожежогасіння чи евакуаційні маршрути.

Всі ці матеріали створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Для їх створення використовують цифрові карти, які перетворюються в електронні карти, а потім можуть бути надруковані на паперових носіях. Кожен графічний елемент має власний масштаб, що допомагає відобразити деталі та взаємозв’язки на території.

Схема розташування земельної ділянки

Схема розташування земельної ділянки на планувальній структурі конкретного міста, селища, села або окремого району є важливим документом, який надає інформацію про організацію простору в межах даного населеного пункту. Цей документ допомагає визначити розташування головних споруд, інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів, що впливають на планування території. Він також дає можливість визначити функціональне призначення території та її сусідніх ділянок.

Ця схема має масштабне відображення, яке варіюється залежно від типу населеного пункту:

 • Для міст і селищ міського типу масштаб зазвичай коливається від 1:5000 до 1:10000.
 • Для сіл масштаб може бути в межах 1:2000 до 1:10000.

Схема розташування допомагає вирішити питання щодо оптимального розміщення споруд та інфраструктури з урахуванням місцевих особливостей. Це важливий інструмент для забезпечення належного розвитку території, ефективного використання ресурсів та створення комфортних умов для мешканців.

План існуючого використання території

План існуючого використання території є важливим компонентом детального планування і включає в себе докладну інформацію про вже існуючі об’єкти і структури на даній території. Цей план надає візуальне відображення планувальної структури ділянки, включаючи будівлі, об’єкти нерухомості, зони відпочинку, інженерні споруди та інші об’єкти. Важливо враховувати, що цей документ також може мати різний масштаб в залежності від типу населеного пункту, для якого розробляється детальний план.

 • Для міст і селищ міського типу, масштаб плану існуючого використання території може варіюватися від 1:2000 до 1:1000.
 • Для сіл масштаб може бути в межах 1:500 до 1:2000.

Опорний план, зі свого боку, містить інформацію про компоненти, які відображені на плані існуючого використання території, та вказує на ті елементи, які запропоновано зберегти і використовувати в майбутньому. У випадку, коли населення селища не перевищує 50 тисяч жителів, опорний план може бути об’єднаний з графічним матеріалом, який був згаданий вище.

Масштаб креслення цього графічного матеріалу може залежати від типу населеного пункту:

 • Для міст і селищ міського типу, масштаб опорного плану може бути від 1:2000 до 1:1000.
 • Для сіл, масштаб може бути в межах 1:500 до 1:2000.

Обидва ці плани важливі для раціонального планування розвитку території, збереження культурних та природних цінностей, а також для врахування потреб та існуючих обмежень при розвитку населених пунктів.

Схема планованих обмежень

Схема планованих обмежень є важливим елементом детального планування території, оскільки вона включає інформацію не лише про існуючі обмеження, але й про ті, які плануються в майбутньому. Ця схема враховує різні аспекти, що впливають на призначення та використання певних ділянок.

Важливі складові схеми планованих обмежень включають:

 1. Ділянки зі складними інженерно-геологічними умовами: Це можуть бути місця з нестійким грунтом, високим рівнем води, схильні до ополонок тощо. Такі ділянки можуть бути обмежені або вимагати спеціальних підходів до забудови.
 2. Джерела забруднення навколишнього середовища: Схема відображає зони, де є потенційні джерела забруднення, такі як промислові підприємства, викиди, сміттєзвалища. Це може впливати на призначення та розвиток території.
 3. Території паркових зон, заповідників, заказників тощо: Важливо визначити області, які мають особливий статус з точки зору охорони природи та рекреації. Це можуть бути зони для відпочинку, де потрібно дотримуватися спеціальних правил використання.
 4. Зони охорони пам’яток історії та культури: Схема відображає місця, де розташовані пам’ятки, які потребують особливого захисту та збереження.
 5. Прибережні захисні смуги водних об’єктів: Це можуть бути прибережні смуги річок, морів або інших водойм, які потребують спеціального режиму використання для забезпечення екологічної безпеки.
 6. Санітарно-захисні зони: Вони відображають ділянки навколо промислових або інших об’єктів, які потребують спеціальних санітарних заходів для забезпечення безпеки мешканців.

Графічні матеріали допомагають забезпечити раціональне планування та використання території, збереження природних ресурсів, охорону природи та культурної спадщини, а також забезпечення безпеки та комфорту мешканців.

Масштаби схеми планованих обмежень для міст і селищ міського типу варіюються від 1:2000 до 1:1000, а для сіл – від 1:500 до 1:2000. Відображення існуючих та задуманих обмежень подається на відокремлених кресленнях.

Якщо населення даного району не перевищує 50 тисяч осіб, існуючі обмеження можуть бути відображені на плані поточного використання території, тоді як планування майбутніх обмежень реалізується через проектний план.

Проектний план

Проектний план є основним графічним представленням детального плану території. На цьому плані відображаються торговельні та інші центри масового використання, зони історичного та культурного призначення, червоні лінії, інженерно-транспортні споруди, водні об’єкти, паркові зони, підземні структури та інші важливі об’єкти. Крім того, графічні матеріали входить проектний план, що включає інформацію щодо намірів та рішень щодо будівництва нових об’єктів або реконструкції вже існуючих будівель, а також межі існуючих земельних ділянок.

Цей графічний матеріал може також відображати заплановане функціональне використання території та розташування будівель різних типів, з врахуванням хронологічного розподілу об’єктів на період 3-7 років для реалізації. Одночасно він передає режим та параметри забудови цієї ділянки. Масштаб графічного представлення проектного плану відповідає масштабу схеми планованих обмежень, який відповідає вимогам планування і дозволяє докладно відтворити деталі планованих змін на території.

План червоних ліній відтворює розташування червоних ліній у відношенні до геодезичних пунктів. У випадку, коли чисельність населеного пункту не перевищує 50 тисяч осіб, цей план може бути інтегрований у проектний план. Для міст і селищ міського типу масштаб цього креслення коливається від 1:2000 до 1:1000, а для сільських районів – від 1:500 до 1:2000.

Графічні матеріали організації руху транспорту та пішоходів включає в себе транспортні вузли, вулиці, розташування зупинок та маршрутів транспорту, об’єкти обслуговування транспорту, а також місця пішохідних переходів і багато іншого. При чисельності населеного пункту менше 50 тисяч мешканців ця схема може бути включена до проектного плану. Для міст і селищ міського типу масштаб цього графічного відображення становить 1:2000, а для сільських районів – від 1:500 до 1:2000.

Графічні матеріали інженерної підготовки ділянки та вертикального планування містить інформацію про планування території з урахуванням її висотних параметрів, розташування будівель і споруд, спрямованих на управління стоками води, системи дренажу, дощової каналізації. Документ також відображає наявні об’єкти, спрямовані на запобігання затоплення, системи зрошення та інші заходи. Також враховуються протизсувні та ерозійні об’єкти. Графічний матеріал створюється в масштабі 1:2000 для міст і селищ міського типу та від 1:500 до 1:2000 для сільських районів.

У графічному представленні інженерних мереж та споруд відображаються як наявні, так і заплановані інженерні об’єкти та мережі, які знаходяться під землею. Для населених пунктів міського типу використовується масштаб 1:2000, а для сільських районів – масштаб від 1:500 до 1:2000.

Графічні матеріали, які відображають поперечний розподіл використання вулиць, надає інформацію щодо червоних ліній, пішохідних доріжок та велосипедних доріжок. У цьому матеріалі також вказуються їхні розміри. Якщо населення даного району не перевищує 50 тисяч жителів, це графічне відображення часто може бути об’єднане з проектним планом. Масштаб такого графічного матеріалу зазвичай складає 1:200 або 1:100 для населених пунктів міського типу, а для сільських районів – від 1:50 до 1:200.

Схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту розробляють відповідно до відповідного розділу генерального плану конкретного населеного пункту.

Зверніть увагу, що важливо, аби графічні матеріали детального плану були виконані на високому рівні. Виконання цих завдань слід доручити професійним та кваліфікованим фахівцям, таким як ті, що працюють у компанії “МЕЖА”. Ми забезпечимо оперативну та якісну розробку цих матеріалів, і ви залишитеся задоволені нашою роботою!

5/5 - (4 голосов)